Подарили на един човек вълшебен ключ. Той отварял вратите към вечното благоденствие. Новият му притежател не можел място да си намери от вълнение и радост: „Ех, - мислел си той - отървах се завинаги от проблеми, страдания и лош късмет.” Минали няколко дни, но от чаканите чудеса на ключа нямало и помен.

Човекът си помислил: „Може би трябва малко време, за да започне да действа...” Минали месец, два, три...Нищо не се случвало. Тогава човекът решил да потърси съвет от Мъдреца, който живеел усамотено горе в планината, как да накара ключа да проработи.

Хванал пътя и цяла седмица вървял, докато стигне до скромната обител на Мъдреца. Задъхан, но и нетърпелив, извадил ключа и го протегнал към потъналия в размисъл старец с молба да му помогне. А Мъдрецът, без дори да погледне ключа, внимателно се взрял в човека и после казал: „За всеки замък има ключ, но не всеки, който има ключ, може да отвори с него вратата.”