– Кажи, учителю, защо добрите дела по-често ги правят бедните хора, отколкото богатите

– Отиди към прозореца – казал мъдрецът на ученика си – Какво виждаш?

– Виждам как децата играят на двора.

– А сега отиди към огледалото. Сега какво виждаш?

– Виждам себе си.

– Ето! Стъклото и огледалото са направени от един и същ материал – стъклото. Но през простото стъкло ти виждаш живота такъв какъвто е. Остава само към тази простота да добавим дори малко скъпоценен метал, също да го посребрим, и ти ще виждаш само себе си!