Един човек много искал да полети. Чувствал неописуем стремеж и копнеж да се издигне във висините. Така минавали дните му и той тъгувал, че не може да изпълни своя порив. Един ден се запътил към един мъдрец за да потърси съвет от него.

„Нормално ли е да искам да летя“- започнал плахо човека.

„Нормално е да можеш да летиш“ - му отвърнал, усмихвайки се, мъдрият старец.

„Но как е възможно тогава? Какво трябва да направя?“

„Нозете ти са прихванати от оковите на страха. Освободи се и бъди готов да пристъпиш в неизвестното. Смелост!

Дрехите ти са натежали от суетата. Съблечи ги и почувствай полъха на вятъра с тялото си. Истина!

Сърцето ти има много насъбрана омраза. Бъди в хармония с теб и света около тебе. Любов!

Очите виждат, но само това което ти искаш. Отвори очите си за познанието. Мъдрост!“

И ще полетиш!