„Децата имат повече нужда от примери, отколкото от критика.“ (Жозеф Жубер)

Жозеф Жубер е френски моралист и есеист от 18.век.