Предизвикваме ви с тези 30 упражнения за интелигентност

13 юли 2019 г., 08:25
39847

Снимка: smolaw / Shutterstock

Предлагаме ви 30 въпроса за трениране на мозъка – такива, каквито се срещат в IQ тестовете. Успех!

Категория „Кое е излишното?“

От изброените думи трябва да бъде намерена тази, която не се връзва логически с останалите. Ако са възможни няколко варианта, изберете най-простия. Не става дума за външни белези като първата буква, броя на сричките или на гласните, а за смисъла. Общо време за решаване на 5-те задачи – 2 минути и половина.

1.
а. гардероб
б. телевизор
в. маса
г. диван

2.
а. Зевс
б. Хера
в. Юпитер
г. Посейдон

3.
а. Кант
б. Ницше
в. Платон
г. Хемингуей

4.
а. каламбур
б. шега
в. дяволитост
г. комедия

5.
а. лекар
б. доктор
в. професор
г. магистър

Категория „Подобни думи“
Трябва да бъде намерена думата, която е най-близка до дадената в началото. Ако са възможни няколко варианта, изберете най-простия. . Не става дума за външни белези като първата буква, броя на сричките или на гласните, а за смисъла. Общо време за решаване на 5-те задачи – 2 минути и половина.

6. Кола
а. велосипед
б. камион
в. локомотив
г. скейтборд

7. Медицина 
а. рибено масло
б. капка
в. температура
г. аптека

8. Лисица
а. вълк
б. хиена
в. белка
г. овчарско куче

9. Епоха
а. династия
б. мода
в. ера
г. фаза

10. Фонтан
а. извор
б. водопад
в. устие
г. делта

Категория „Сметки с дните от седмицата“
Намерете търсения ден от седмицата. Общо време за решаване на 5-те задачи – 3 минути.

11. Завчера беше 5 дни след понеделник. Кой ден е днес?
а. неделя
б. понеделник
в. вторник
г. сряда

12. Вчера беше 8 дни след сряда. Кой ден е утре?
а. сряда
б. четвъртък
в. петък
г. събота

13. Утре е 6 дни след петък. Кой ден беше вчера?
а. вторник
б. сряда
в. четвъртък
г. петък

14. Други ден е 4 дни преди четвъртък. Кой ден беше завчера?
а. неделя
б. понеделник
в. вторник
г. сряда

15. Днес е вторник. Кой ден е 4 дни след вчера?
а. четвъртък
б. петък
в. събота
г. неделя

Категория „Числови редици“

Намерете числото, което логично следва в редицата. Ако са възможни няколко продължения, изберете най-простото. Време за решаване на петте задачи - 3 минути.

16.
14 / 7 / 28 / 14 / 56 / ?
а. 14
б. 84
в. 28
г. 112

17.
3 / 3 / 6 / 9 / 15 / ?
а. 21
б. 54
в. 45
г. 24

18.
2 / 4 / 6 / 12 / 14 / ?
а. 28
б. 18
в. 36
г. 16

19.
3 / 9 / 13 / 65 / 71 / ?
а. 136
б. 426
в. 79
г. 497

20.
15 / 13 / 17 / 11 / 19 / ?
а. 21
б. 29
в. 9
г. 33

Категория „Текстови задачи“ 
Тези задачи може да бъдат решени мислено или с дребни сметки върху лист хартия. Използват се само простите математически действия, просто тройно правило и изчисляване на проценти. Всички задачи може да бъдат решени математически и не са шеговити. Време за петте задачи - 5 минути.

21. След увеличаване на заплатата й с 25% Кристина получава 2000 евро на месец. Колко е получавала преди това?
а. 1500 евро
б. 1600 евро
в. 1000 евро
г. 2500 евро

22. Стефан изминава 1 км за 4 минути и 30 секунди. С каква скорост се движи?
а. 12 км/ч
б. 13,33 км/ч
в. 13,5 км/ч
г. 15 км/ч

23. Антоан издърпва от добре разбъркано тесте карти за покер (52 карти) две карти. Каква е вероятността да държи в ръката си две купи?
а. 1/4
б. 1/2
в. 1/16
г. 1/17

24. В сувенирен магазин Моника си купува една малка Айфелова кула, която тежи 35 грама. Жаклина купува двойно по-висок модел – колко тежи той?
а. 70 грама
б. 140 грама
в. 280 грама
г. 560 грама

25. В курс по танци с 30 участници жените и мъжете са поравно. Колко възможни двойки има?
а. 15
б. 30
в. 225
г. 900

Категория „Отнася се така, както…“ 
Първата дума в първата двойка се отнася към втората по определен начин. За третата дума трябва да бъде намерена подходяща, към която да се отнася по същия начин. Ако има няколко възможни решения, изберете най-простото. Време за решаване на петте задачи - 2 минути.

26. Китка към ръка се отнася както ходило към...
а. крак
б. глезен
в. торс
г. нос

27. Филм към телевизор се отнася както роман към...
а. книжарница
б. книга
в. кино
г. писател

28. Чук към клещи се отнася както писалка към...
а. мастило
б. гума за триене
в. хартия
г. коректор (за мастило)

29. Дъжд към чадър се отнася както наводнение към...
а. вода
б. река
в. язовирна стена
г. отлив

30. Съд към присъда се отнася както финансова служба към...
а. данъчна оценка
б. данъчна ставка
в. данъчна декларация
г. данъчна проверка

Отговори:

1-б, 2-в, 3-г, 4-в, 5-а, 6-б, 7-г, 8-а, 9-в, 10-а, 11-б, 12-г, 13-а, 14-г, 15-б, 16-в, 17-г, 18-а, 19-г, 20-в, 21-б, 22-б, 23-г, 24-в, 25-в, 26-а, 27-б, 28-г, 29-в, 30-а.

Ключови думи:
Коментари