8. След като свърши, бързате да си видите телефона.

Имате един тон съобщения от типа "Как мина?"

9. Не спирате да мислите за това дали ще ви потърсят пак.

Дали не трябва вие първи да се обадите? Или ще си помислят, че сте отчаяни? Или да пратите съобщение, че благодарите за срещата?

10. Мислите за конкуренцията.

И двете ситуации няма как да не си помислите какви ли са другите кандидати... 

11. Когато ви се обадят най-сетне, ги карате да почакат малко.

Нали се сещате, за да не помислят, че сте чакали напрегнато точно това обаждане.

Източник: distractify.com