Платон пита какъв е смисълът от законите, ако...

18 август 2019 г., 02:01
1000

Shutterstock

„Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.” (Платон)

Платон (427 - 345 г. пр. Хр.) - древногръцки философ, математик, автор на философски диалози.

Ключови думи:
Коментари