„Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.” (Платон)

Платон (427 - 345 г. пр. Хр.) - древногръцки философ, математик, автор на философски диалози.