„Не превръщайте тялото си в гроб на душата си.“ (Питагор)

Питагор е древногръцки математик и философ, създател на религиозно-философската школа на питагорейството.