„Всичко е изгубено, ако лошите хора се вземат за пример, а добрите – за подигравка.“ (Питагор)

Питагор е древногръцки математик и философ, създател на религиозно-философската школа на питагорейството. В неговата биография е трудно да се разграничат фактите от легендите. Въпреки научните изследвания той остава една от най-загадъчните личности на античността.