„Нашата истинска сила се измерва с най-голямата наша слабост.“ (Петър Димков)

Петър Димков, 1886 – 1981, е български офицер, по-късно народен лечител и родоначалник на ирисовата диагностика в България.