В първите дни от живота си бебето само плаче. С всеки изминал ден в плача му започвате да откривате различни интонации.
Майката вече може да различи, когато то е гладно, кога иска внимание, кога трябва да смени памперса.
После идва гукането – агу, гу и други подобни меки звуци, които то произнася с видимо удоволствие. Това се случва обикновено на 4-8-ата седмица.
После постепенно бебето казва отделни звуци, повтаря еднакви срички, докато стигне и до цяла дума.

Етапи на развитие

- От първите седмици кърмачето гради емоционалната връзка с мама и татко. То още изразява своите чувства и потребности с плач.

- През втория месец неговите чувства и потребности стават по отчетливи. Появяват се нови интонации.
Можете да привлечете вниманието му посредством други начини на въздействие - зрение, слух, ласка.

- Към третия месец то изпитва потребност да общува с възрастните около себе си. Бебето започва да гука и очаква реакция на своите звуци.

- На четвъртия месец то  се заслушва в човешкия глас, опитва се да повтори движението на устните и да наподоби звуците ни възрастните.

- Около 6-ия месец то гука отчетливо и произнася първи срички – първоначално еднократно. След това започва да ги повтаря една след друга

- На  една година то вече може да каже някои прости думи.

Развитието на речта през първите месеци

На 3-4 месеца кърмачето може да се смее с глас или да проявява недоволство. То вече изпитва и изразява радост и любопитство, страх и обида. Смехът и усмивката в тази възраст вече са съзнателни.

Психическото и емоционално развитие на 4-месечното се характеризират с много движения. Бебето реагира на познати гласове и лица, на играчки и предмети, които харесва. То размахва ръчички и крака, усмихва се и се смее с глас в отговор на закачки.
То изучава своето тяло, пипа си косичките и лицето, разглежда с любопитство пръстчетата на ръцете и на краката.

- Интересно му е да се гледа в огледалото.

- Бебето вече знае и реагира на името си.

- На 4 месеца то лесно произнася гласни „о“, „а“ както и съгласни - „б“, „п“ и „м“ и прави прости съчетания.

Продължава на страницата на Новите родители