Предлагаме ви още 15 въпроса за трениране на мозъка – такива, каквито се срещат в IQ тестовете. Първите 15 можете да видите тук.

Категория „Числови редици“

Намерете числото, което логично следва в редицата. Ако са възможни няколко продължения, изберете най-простото. Време за решаване на петте задачи - 3 минути.

1.
14 / 7 / 28 / 14 / 56 / ?
а. 14
б. 84
в. 28
г. 112

2.
3 / 3 / 6 / 9 / 15 / ?
а. 21
б. 54
в. 45
г. 24

3.
2 / 4 / 6 / 12 / 14 / ?
а. 28
б. 18
в. 36
г. 16

4.
3 / 9 / 13 / 65 / 71 / ?
а. 136
б. 426
в. 79
г. 497

5.
15 / 13 / 17 / 11 / 19 / ?
а. 21
б. 29
в. 9
г. 33


Категория „Текстови задачи“
Тези задачи може да бъдат решени мислено или с дребни сметки върху лист хартия. Използват се само простите математически действия, просто тройно правило и изчисляване на проценти. Всички задачи може да бъдат решени математически и не са шеговити. Време за петте задачи - 5 минути.

6. След увеличаване на заплатата й с 25% Кристина получава 2000 евро на месец. Колко е получавала преди това?
а. 1500 евро
б. 1600 евро
в. 1000 евро
г. 2500 евро

7. Стефан изминава 1 км за 4 минути и 30 секунди. С каква скорост се движи?
а. 12 км/ч
б. 13,33 км/ч
в. 13,5 км/ч
г. 15 км/ч

8. Антоан издърпва от добре разбъркано тесте карти за покер (52 карти) две карти. Каква е вероятността да държи в ръката си две купи?
а. 1/4
б. 1/2
в. 1/16
г. 1/17

9. В сувенирен магазин Моника си купува една малка Айфелова кула, която тежи 35 грама. Жаклина купува двойно по-висок модел – колко тежи той?
а. 70 грама
б. 140 грама
в. 280 грама
г. 560 грама

10. В курс по танци с 30 участници жените и мъжете са поравно. Колко възможни двойки има?
а. 15
б. 30
в. 225
г. 900


Категория „Отнася се така, както…“
Първата дума в първата двойка се отнася към втората по определен начин. За третата дума трябва да бъде намерена подходяща, към която да се отнася по същия начин. Ако има няколко възможни решения, изберете най-простото. Време за решаване на петте задачи - 2 минути.

11. Китка към ръка се отнася както ходило към...
а. крак
б. глезен
в. торс
г. нос

12. Филм към телевизор се отнася както роман към...
а. книжарница
б. книга
в. кино
г. писател

13. Чук към клещи се отнася както писалка към...
а. мастило
б. гума за триене
в. хартия
г. коректор (за мастило)

14. Дъжд към чадър се отнася както наводнение към...
а. вода
б. река
в. язовирна стена
г. отлив

15. Съд към присъда се отнася както финансова служба към...
а. данъчна оценка
б. данъчна ставка
в. данъчна декларация
г. данъчна проверка

Отговорите ще намерите на следващата страница.

1-в, 2-г, 3-а, 4-г, 5-в, 6-б, 7-б, 8-г, 9-в, 10-в, 11-а, 12-б, 13-г, 14-в, 15-а.