„Ти си там, където са твоите мисли. Убеди се, че твоите мисли са там, където би искал да си и ти." (Омар Хаям)

Омар Хаям (Гияс ад Дин Абу л Фатх Омар ибн Ибрахим Хаям Нишапури), живял между 1048 – 1131 г., е ирански енциклопедист, математик, философ, поет, лекар и астроном. Днес Омар Хаям е известен не толкова с научните си постижения, колкото с литературните си произведения. Смята се, че той е автор на около хиляда четиристишия (рубаи).