Анкета сред 11 000 бащи разкри детайли за това как те оценяват ролята си в семейството, пише сайтът Новите Родители. Тя е направена от френския Национален съюз на семейните асоциации (UNAF), а резултатите, които ясно очертават новата роля на съвременния татко и активното му отношение към бащинството, бяха публикувани в Parents.

Въпросите

Как мъжът се възприема като баща? Какви затруднения среща? Намира ли подкрепа? - UNAF прави въпросник под надслова „Съвременният баща“ и го изпраща в 48 департамента във Франция.

„Искахме да дадем думата и да чуем днешните бащи. Затова зададохме въпроси, които наистина разкриват тяхното отношение към бащинството“, обясни Мари-Андре Блан, президент на UNAF.

Резултатите

Те сочат промяна в манталитета на съвременния баща.

„Категорична разлика“ има в сравнение с поведението на собствените им бащи. 48% действат по коренно различен начин при отглеждане на децата си. Едва 14 % от анкетираните признават, че повтарят модела на възпитание от своето детство.

По отношение на ролята, която имат в семейството, 56% от бащите смятат, че тя не е така важна като тази на майката, а 42% са на мнение, че са равнопоставени в отглеждането и възпитанието на децата. 1% пък са на мнение, че ролята на таткото е по-отговорна.

Признание

Някои бащи смятат, че не са достатъчно признати и, че ролята им не е оценена по достойнство.

Един от всеки двама бащи смята, че съдът взема неправилни решения кой да се грижи за децата след развода.

Прочетете целия текст в Новите Родители