​Николо Макиавели: Има три вида умове

08 ноември 2019 г., 02:01
4083

Снимка: ArTono / Shutterstock

"Има три вида умове: първите проумяват всичко самостоятелно, вторите проумяват мислите на другите, а третите не проумяват нито сами, нито като им се обяснява. Първите са висши, вторите – добри, а третите безполезни."

Николо Макиавели - италиански философ, дипломат, политик и историк от епохата на Ренесанса. Той често е наричан баща на съвременната политология.

Ключови думи:
Коментари