Ненавистта е отмъщението на страхливеца за изпитания страх.

Никога не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш.

Никога не се пазя от изкушението, защото съм забелязал, че нещата, които ми вредят, не ме привличат.

Нищо, което си заслужава да притежаваш, не може да бъде постигнато без риск.

Няма по-искрена любов от тази към яденето.

Опасно е да си искрен, освен ако не си и глупав.

Песимист – някой, който смята, че всички са толкова лоши колкото него и затова ги ненавижда.

Пияните шкипери разчитат на провидението. Но провидението понякога насочва кораба към скалите.

По-добре жив неуспех, отколкото мъртъв шедьовър.

Приятелството е като чая – трябва да бъде силно и не много сладко.

Разумният човек се опитва да се приспособи към света. Неразумният – да приспособи света към себе си. Затова човешкият прогрес се дължи на неразумните.

Светът се управлява от младите, които са остарели.

Свободата означава отговорност. Ето защо мнозина се боят от нея.

Златното правило гласи, че няма златни правила.

Ти виждаш нещата и питаш "защо?". Аз мечтая за неща, които никога не са били и питам "защо не?".

Тясната специализация в широкия смисъл на думата е широка идиотизация в тесния смисъл на думата.

Успехът не значи никога да не допускаш грешки, а само никога да не повтаряш една и съща грешка втори път.

Фактът, че вярващия е по-щастлив от скептика, по нищо не се отличава от факта, че пияният е по-щастлив от трезвеника.

Човек, който не вярва в нищо, се страхува от всичко.

Недоверчивостта е мъдростта на глупака

Щастие през целия живот?! Никой не би понесъл нещо такова! Това би бил ад на земята!!!