"Книгите, които четете, когато никой не ви кара да го правите, показват какъв човек сте, когато нямате сили да си сложите маска."

Оскар Уайлд - ирландски и британски драматург, писател и поет. Един от най-успешните драматурзи на късновикторианска Англия, както и една от най-големите знаменитости на своето време, Уайлд претърпява съкрушителен провал и е отхвърлен от лондонското висше общество, заради непристойно поведение.