Невероятно е до каква степен е повсеместна заблудата, че външната красота се равнява на вътрешна доброта.

Лев Толстой -  руски писател, автор главно на романи и разкази, в по-късната част от живота си — и на пиеси,есета и религиозни трактати.