„Не е страшно, когато човек е в нищета. Страшно е, когато нищетата е в човека!“

Анонимен