"Природата не е оставила в наша власт нищо друго освен време, което вечно тече и се мени и което, отгоре на това, всеки, който поиска, може да ни го отнеме. Бъди сигурен, че хората ни най-малко не ценят времето на другите, макар че то е единственото нещо, което не можем да върнем обратно въпреки всичкото си желание."

Луций Аней Сенека -  римски философ и писател – един от най-видните римски мислители и пръв представител на т.нар. Нова стоа – заключителния етап от историята настоицизма.