"Консуматорското общество има алергия към духовната храна."

Валентин Домил - психиатър, публицист, афорист и автор на иронични стихове.