Експертът е човек, който е направил всички грешки, които могат да бъдат направени в една тясна област.


- Нилс Бор (1885–1962)