Във всяка ситуация, най-доброто, което можете да направите е да постъпите правилно. Второто най-добро нещо, което можете да направите е да постъпите неправилно. Най-лошото, което можете да направите е да не направите нищо.

Теодор Рузвелт - 25–ият вицепрезидент на САЩ (1901 г.) и 26– иятпрезидент на САЩ (1901– 1909).