Колкото по-дълбоко дълбае скръбта в душата ви, толкова повече радост може да вмести тя.

Джубран Халил Джубран - ливански поет, писател, философ и художник, християнин-маронит.