„Има две житейски правила: Правило 1 - Не се тревожи за дреболии.

Правило 2 - Всички неща са дреболии.”

Фридрих Ницше -  класически филолог,философ и писател.