„Ако вие имате хляб, а аз имам едно евро, и ако аз купя вашия хляб, тогава аз ще имам хляб, а вие ще имате едно евро, така че в тази размяна ще е налице равновесие (...)

Но ако вие имате сонет от Верлен или теоремата на Питагор, а аз нямам нищо, и ако вие ме научите на тях, в края на тази размяна аз ще имам сонета и теоремата, но и вие ще сте ги запазили за себе си.

В първия случай имаме равновесие - това е стока, а във втория имаме растеж - и това е култура...“ (Мишел Сер)

Мишел Сер (1930 - 2019) е френски философ.