Милан Кундера за незаслуженото

12 февруари 2019 г., 02:01
838

Снимка: Shutterstock 

„Онова, което не сме избрали сами, не можем да преценяваме като своя заслуга, нито като своя несполука.“ 

Из „Непосилната лекота на битието“ на Милан Кундера - чешки писател, който през 1975 г. емигрира във Франция.

Ключови думи:
Коментари