„Онова, което не сме избрали сами, не можем да преценяваме като своя заслуга, нито като своя несполука.“ 

Из „Непосилната лекота на битието“ на Милан Кундера - чешки писател, който през 1975 г. емигрира във Франция.