Имам много повече доверие в един човек, който работи психически и физически по някой въпрос, отколкото на шест, които само говорят за него; и затова се надявам и съм напълно убеден, че и вие съшо работите. Природата е най-любезният ни приятел и най-добрият критик в експерименталната наука само ако позволим на нейните внушения да влязат непредубедено в нашите умове. Нищо не е толкова добро, както експеримент, който – доколкото ни да дава право на грешка – ни дава (като награда за нашето смирение в укорите) абсолютен напредък в областта на знанието.

Майкъл Фарадей - английски физик, химик и преподавател, известен предимно с откритията и приносите си в областта на електромагнетизма и електрохимията. Той изобретява първия, макар и в лабораторен вид, електромотор, с което полага основите на бъдещото електропоризводството.