„Няма порок, за който да не се намерят почитатели.“ (Маркиз дьо Сад)

Донасиен Алфонс Франсоа дьо Сад е френски маркиз, писател и политик. Неговите литературни текстове включват новели, къси разкази, театрални текстове, политически трактати, някои от тях публикува от своето име, други анонимно, като отрича да им е автор. екстовете му обрисуват насладата от свободата на сексуалните практики, желания, изграждайки фантазен свят на безгранични еротични изживявания. Той е проповедник на крайното насилие, сексуалната невъздържаност, неограниченост от морал, религия или закон.