"Къде започва лъжата? Там, където започваме да си даваме вид, че нямаме тайни. Да бъдеш честен, означава да бъдеш самотен." (Макс Фриш)

Макс Фриш е швейцарски белетрист, есеист, драматург, журналист и архитект. В творчеството си писателят разглежда отчуждението на съвременния човек от света, от себеподобните и от самия себе си, загубата на индивидуалната самоличност и нравствени устои, като излага възгледите си на хуманист и моралист.