„Око за око и скоро целият свят ще бъде сляп."(Махатма Ганди)

Махатма Ганди (1869 – 1948) е индийски адвокат, политик, пацифист, борец за човешка свобода и духовен водач на индийското движение за независимост. Наречен е още „Баща на нацията“.