Славяните са една от най-многобройните групи народи. Те имат сходна природа на генезиса и езиците. Днес те обитават земите на Централна и Източна Европа, заемат териториите на Сибир и Далечния изток. Заедно с всички прилики помежду си, славянските народи имат и някои фундаментални различия, пишат редакторите на ABC Fact.

Генетично противоположни групи

Екип от учени, ръководен от Балановски и Вилем, са провели генетични изследвания на източните, западните, южните славяни и балтийските народи, за да разберат, по какво различните групите се различават. Изследвани са около 8 хил. ДНК проби от 50 народи, вред които беларуси, руснаци, украинци, кашуби, поляци, чехи, българи, бошняци, латвийци, литовци и др. 

Резултатите от изследването потвърждават сходството между източните славяни. Руските централни и южни райони формират една група с украинци и белоруси. Северните руснаци са много по-близо до финско-ургическите народи. От западната група поляците са по-близки до източните славяни. Но чехите и словаците са генетично по-близо до западноевропейското население, по-специално към германците. Южните и източните райони - хървати, босненци, македонци и българи - са близо до неславянските съседи на Балканите като гърци, унгарци и румънци. Балтийските народи, включително латвийците и литовците, са подобни не както с беларусите, така и с естонците, които говорят езика на финско-ургическата група. 

Езикови различия на славяните

По езиковите си отлики, славяните се разделят на три направления: източнославянски (руски, украински, беларуски), южнославянски (български, словенски, сръбски) и западен славянски (полски, чешки, словашки). Макар да си приличат в граматичен и фонетичен аспекти, все пак съществуват и различия. Разликата между славянските езици е главно в писмената реч. Чешкият, полският и словашкият език се основават на латинската азбука. Това е оправдано от католическото влияние. Използването на кирилица в руския, българския и македонския се дължи на влиянието на православната църква. Само сърбо-хърватският език се пише на две азбуки.

Има разлики и в позицията на ударенията. На чешки и сръбски език ударението най-често пада на първата сричка, на полски -  на последната. На български и руски език позицията на ударението е променлива. В граматичния аспект, сред славянските езици българският и македонският се отличават поради загубата на падежи и наличието на окончание за пълен или непълен член, което се поставя след думата.

Религиозни различия

В религиозен аспект славяните също се различават помежду си. Южните славяни са имали женски войнствени божества. Вярвали са, че хората, които са съгрешили през живота си, се превръщат в животни. Следователно, животните напълно разбират човешката реч. Преди приемането на християнството, основното божество на източните славяни е Перун. Много учени са съгласни, че често се нарича Сварог. За негово омилостивяване са се принасяли жертви - животни и хора. Западните славяни се покланяли на Перкунас. Според легендата ездачът Витит, изобразен върху литовския герб, олицетворява божеството. В древни времена се смята, че всяко племе има свой идол под формата на животно. 

Към днешна дата около 80% от руснаците и беларусите са православни. Повече от 76% от украинците - също. Православието е застъпено в по-малка степен сред съвременните западни славянски народи. В Полша 95% са католиците. В Чехия и Словакия католиците са над 60%. Южните славяни в различен исторически период зависят от влиянието на Византия и Османската империя. Следователно там се застъпват и ислямът и православието. Голяма част от населението на Босна и Херцеговина изповядват исляма. 

Източник: Мениджър Нюз.