"Една от най-вредните и най-опасни мисли е „Всички правят така“."

Лев Толстой - виден руски писател и мислител. Почетен член на Петербургската академия на науките. Автор е главно на романи и разкази, в по-късната част от живота си и на пиеси, есета и религиозни трактати. Създател на учението толстоизъм, отлъчен от Светия синод на Руската православна църква през 1901 г.