Една от най-вредните и най-опасни мисли е „Всички правят така“.