„Животът, от който се оплаквате, може би е мечта за другите.“ (Лев Толстой)

Лев Толстой (1828 – 1910) е руски писател, автор главно на романи и разкази, в по-късната част от живота си – и на пиеси, есета и религиозни трактати. Сред най-известните му произведения са романите „Война и мир“, „Ана Каренина“и „Възкресение“.