"Противник, търсещ грешките ви, е по-полезен от приятел, който се опитва да ги скрие."

Леонардо да Винчи - знаменит италиански архитект, изобретател,инженер, скулптор и художник от епохата на Ренесанса.