„Винаги се чудя защо птиците остават на едно и също място, когато могат да отлетят накъдето си поискат. После задавам същия въпрос и на себе си.” (Харун Яхя)

Харун Яхя е псевдоним, използван от Аднан Октар (роден 1956 г.), определян като виден турски интелектуалец. Неговият псевдоним е съставен от имената “Харун” (Арон) и “Яхя” (Йоан) в памет на двамата достойни за уважение пророци, които са се борили срещу неверието.