„Да поставиш усилието по-горе от наградата може да се нарече любов."

Конфуций - китайски мислител и философ, от чиито учения произлиза конфуцианството, повлияло живота и мисленето на хората в Китай, Япония, Корея и Виетнам.