Известно е, че способността да различаваме цветове варира в широки граници от човек на човек. Причината за това се дължи на различния брой конусовидни клетки, които всеки от нас има в очите си. Тези клетки функционират като фоторецептори. От броя им зависи колко цвята от спектъра на видимата светлина можете да различите.

Простият тест, който виждате, е създаден от проф. Даяна Дервал. Отговорете на въпроса, проверете отговорите и ще откриете какво виждате от света около вас – и как се различават възприятията ви от тези на другите хора.

Пребройте колко различни цветове и оттенъци виждате в спектъра в това изображение.

Вижте резултатите на другата страница.