След като се оттеглил от Върховния съд, на 91-годишна възраст, Оливър Уендъл Холмс-младши прекарал лятото в семейната си къща в Масачузетс. Няколко стари приятели от Бостън дошли да го видят, като довели с тях и внуците си, чиято компания възрастният човек искрено ценял.

Седейки на верандата един ден, Холмс влязъл в разговор с Бетси Уордър, тогава на шестнадесет. „Аз няма да се въздържам да говоря с Вас за нещо, защото сте твърде млада – отбелязал той с усмивка – ако и Вие не го правите, защото съм твърде стар.“

Източник: wisdomcommons.org