„Изгубването на една илюзия ви прави по-мъдри, отколкото откриването на една истина." (Лудвиг Бьорне)

Карл Лудвиг Бьорне (1786-1837) - немски писател и публицист.