При раждането бебето вижда черно-бяло. Не различава формите, светлините и слабо отчита движенията. Вижда и цветовете, но не е в състояние да ги разграничи. То различава лица в непосредствена близост до себе си, но не може да фиксира погледа си. Затова очите му се реят. По-лесно вижда движещи се обекти. На разстояние 20-30 см., на което обикновено стои майка му, то вижда на флу – размазано, но може да различи нейните емоции – радост, гняв,обида. На 60 см. това вече не е възможно.

През 1-вия месец

Около първия месец кърмачето може вече да разграничи червено от оранжево, както и жълто и зелено. Но само, ако ги гледа от близко. През следващите няколко месеца мозъкът ще се учи да различава отделните нюанси.

През 2-рия месец

Тогава очичките на бебето фиксират предмети, които са много близко до него и то може да ги следва с поглед от ляво на дясно. Координацията на очите все още не е съвършена, затова те често блуждаят в пространството. Зрението може да се стимулира с шарени играчки, снимки, картини.

През 3-тия месец

Зрението постепенно се усъвършенства. Подобрява се усещането за светлина и за цветове. Погледът на бебето се мести от предмет на предмет, без то да върти главата. Кооринацията между очите и ръцете му не е прецизна, но то вече опитва да хване предмети, които вижда, дори и да не чува накъде се движат.

През 4-тия месец

То все по-отчетливо различава цветовете и детайлите на своите играчки, книжки и на всички предмети, които са около него. До този момент то е виждало „плоско“ – фиксирало е мястото на предметите, тяхната големина, форма. Новото му постижение е, че от 4-ия месец започва да възприема обектите в измерение 3D. Мозъкът възприема информацията за местоположението му и подава сигнал. Ръчикте се протягат и то го хваща.

През 5-ия месец

Цветното зрение на бебето се усъвършенства все повече и то вече може да различава светлите от тъмните нюанси. Способността му да вижда пастелни тонове продължава да се развива. Вече разбира на каква дистанция от него се намира онова, което иска да стигне – например вашите коси или очилата на баба. Забавлява се с игри „Къде е бебето“, когато майка му се крие и се показва зад завесата.

През 6-ия месец

Бебето вече движи бързо очичките си и може да следи движещ се предмет. Все по-уверено координира движението на очите с ръцете, за да се добере до това, което иска да хване. Особено, ако е решило да ги пъхне в устата си. Затова трябва да сте особено бдителни.

През 7-ия месец

На седем месеца детето разпознава хората в стаята и предметите. Все още обаче не вижда ясно надалече. Вниманието му е центрирано главно върху предметите наблизо.

Продължава на страницата на Новите родители