Може ли някога да пътувате от едно място до друго? Древногръцкият философ Зенон от Елея представя убедителен аргумент, че цялото движение е невъзможно.

Но къде е грешката в логиката му?

Колм Келхър илюстрира как да разрешите парадокса с дихотомията на Зенон.

Налични са субтитри на  български.