Самотните хора бързо се продвижват към краищата на социалните мрежи, разкри ново изследване.  Ето как и защо.

Самотата прави областите от мозъка, които са отговорни за заплаха, по-активни, разкри ново изследване.

Това може да превърне хора, които са социално по-изолирани, в по-груби и по-защитни, като форма на защитна реакция.

Този факт може да се окаже причина за маргинализирането на самотните хора.

“Ние открихме изключително интересен модел, при който хората се изтласкват към краищата на социалните мрежи, когато станат самотни.

По периферията хората имат по-малко приятели, и тяхната самота прави така, че да изгубят дори и малкото връзки, които са им останали,” обяснява Професор Качопо, специалист по проблемите на самотата.