Работната памет играе важна роля в начина, по който хората се справят с отрицателните събития в живота. Работната памет е способността да обработваме информацията в съзнанието си. Например, ако имате поредица от 10 числа и трябва да съберете второто и четвъртото, използвате работната си памет.

Работната памет също така помага да пренасочим ума си встрани от отрицателното мислене.

„Нараства броят на изследванията, които подкрепят ролята на работната памет в регулацията на емоциите – казва д-р Трейси Алауей, първият автор на изследването. – Известно е, че хората с клинична депресия имат затруднения да потискат ирелевантната отрицателна информация, докато хората с добра работна памет по-лесно игнорират отрицателните емоции. Искахме да проучим дали се наблюдава подобен модел при здравите възрастни хора в течение на живота им.“

Изследването на над 2000 души разкрива редица интересни констатации:

  • Младите хора са най-песимистични. С възрастта ставаме по-оптимистични.
  • Колкото по-песимистични са хората, толкова по-склонни са към депресия.
  • Работната памет може да помогне да пренасочи съзнанието от депресивните мисли.