Американски учени дават ценни съвети на родители, отговаряйки на един много чест и понякога спорен въпрос. А именно – дали е по-правилно да бъдем строги при възпитанието на детето или повече успех ще имаме, ако заложим на приятелския подход.

Тези две полюсни схващания по темата и едно – по средата продължават да битуват и днес. В единия случай се предполага, че децата се възпитават по-добре, ако има ясни правила и сме строги с тях. Според другата школа трябва да бъдем приятели с малчуганите, защото така те ще ни споделят всичко и ще живеем задружно, мирно и кротко. По средата е мнението, че при възпитанието на детето „в едната ръка трябва да държим пръчката, а в другата – салама“, или с други думи, да реагираме според ситуацията.

Какво е новото по тази вечна тема

Сега стана ясно, че дете, възпитано с авторитарния метод, преди всичко става кариерист, като проявява в общуването си с другите жестоки страни от характера си.

По мнението на учените този метод се явява най-деструктивният, тъй като не предполага никакви обяснения. На детето просто се казва какво се изисква, а за всяко отклонение от правилата следва наказание.

Какво предлагат учените

Учените смятат, че най-добрият метод на възпитание е този, който се основава не само на разумни обяснения за причините на едни или други действия, но и на любов.

Само ако постоянно общуваме с детето, без да го заплашваме, може да отгледаме мъдър и всестранно развит човек.

По материали от Rambler / източник: Новите родители