Напоследък много хора се тревожат за пътя, по който е поело човечеството. Може би е заради поредицата терористични атаки из целия свят. Може би е заради тона на президентската кампания. Може би защото много от нас страдат от тежък дефицит на емпатия заради ужасите, които хората си причиняват един на друг с плашеща честота.

Може би е заради данните, които ни казват, че днешните студенти са много по-малко емпатични и много по-нарцистично настроени, отколкото техните предшественици.

Липсва човечността ни, чиито черти определят най-положителните страни на нашия вид. И това са характеристики като емпатия, преценка как нечие поведение влияе на останалите, разрешаване на противоречия без конфликт, поглеждането през очите на другия и честност. Както пише Дейвид Брукс в „Пътят към характера“, много е лесно да изгубиш важността на тези характеристики в заетия ни, разсеян, запъхтян свят, обсебен от постижения и обществено положение.

И е лесно да забравим, че децата ни се нуждаят от нас, за да им предадем точно тези умения, да ги моделираме и да им предоставим много възможности да ги практикуват.

Дали начините, по които се грижим, учим, дисциплинираме и общуваме с децата си – следващото поколение човешки същества – възпитава и оформя точно тези умения? Много от разпространените родителски стратегии – например тези, които включват налагане на родителската воля и които много родители прилагат почти автоматично – не работят в тази посока.

Стратегии като наказвания, броене до 3, черни точки, печелене и губене на привилегии са едностранни, защото изваждат на преден план подчиняване на родителските директиви и разчитане на сила, за да се постигнат дадени цели.

Има ли друг начин? Аз пледирам за промяна на начина, по който родителите влияят на децата си, от сила към сътрудничество. Да дадем глас на детето за неговите лични дела и за решаването на проблемите, които засягат неговия живот, е всъщност една чудесна подготовка за истинския свят – много по-добра от сляпото следване на авторитета.

Вижте още на страниците на Новите родители.