Хората искат да живеят все по-лесно и да получават колкото се може повече наготово.

Важно е да живеем с разум и правилна преценка за полезното и вредното.

Най-правилният начин да балансираме в живота си и да се чувстваме успели е да се научим да мислим в перспектива.

Помислете как усилията, които полагате в настоящето, ще ви се отплатят занапред в живота.

Може да ви отнеме 30 дни да си създадете навик, но този навик може да промени живота ви в следващите 30 години.

Може да ви отнеме 1 час, за да завършите физическото си упражнение, но то ще ви държи бодри и тонизирани в следващите 12 часа.

Може да ви отнеме 30 минути, за да си завършите сутрешните процедури, но това ще ви даде енергия и тласък за целия ден.

Може да ви отнеме 5 часа, за да прочетете една книга, но знанието, житейският опит и мъдростта, които ще почерпите от нея, ще са ваши завинаги.

Може да ви отнеме 3 месеца, за да усвоите ново умение, но то може да ви донесе огромни печалби в духовен и материален план.

Мисленето в перспектива може да бъде ключът към щастието ви.

Цветелина Велчева