През последната година светът живее в извънредна опасност за общественото здраве поради пандемията COVID-19. В желанието си да подобрят политиките, целящи справянето с такива бързо нарастващи огнища на инфекциозни заболявания като COVID-19, международен изследователски екип от психолози, психиатри, медицински сестри и специалисти по здравните науки проведоха през изминалата година научно изследване, финансирано от EOSCsecretariat.eu (споразумение номер 831644) под ръководството на д-р Ирина Георгиева и под егидата на Нов Български Университет: www.impact-covid19.com

Целта на проекта бе да оцени как гражданите възприемат мерките, приложени от националните правителства за забавяне разпространението на коронавирусната инфекция (SARS-CoV-2). Кои мерки нарушават личните права и свободи на гражданите, кои мерки се възприемат като ефективни, доколко тези мерки се спазват, кои фактори оказват влияние върху спазването на мерките и какво могат да направят правителствата, за да подобрят спазването на ограничителните мерки от гражданите.

За тази цел бе разработена онлайн анкета, включваща 44 различни ограничителни мерки. Например  37 от тези мерки бяха приложени в България в началото на пандемията, а само 13 бяха приложени в Швеция. Анкетата беше разпространена в 11 държави: Великобритания, Белгия, Холандия, България, Чехия, Финландия, Индия, Латвия, Полша, Румъния и Швеция. Освен това, проучването целеше да оцени нивото на  посттравматично стресово разстройство (ПТСР), тревожно разстройство, депресия, и паническо разстройство сред гражданите в тези 11 държави,  и до колко тези психични заболявания са причинени от наложените ограничения и пандемията и как те протичат 2 месеца по-късно. Изследвано е също кои фактори увеличават риска от развиване на тези психични разстройства и кои го намаляват. 

9543 граждани участваха в изследването и резултатите показват значителни разлики между гражданите на отделните държави в това как те възприемат ефективността и ограниченията на мерките и до колко ги следват.

Резултатите от проучването показват, че почти половината от участниците (48,6% ) отговарят на критериите за поне едно от изследваните психични разстройства, като 17,6% от тях са се разболели психически поради пандемията (за България процентът е малко по-висок от средния за всички страни 17.9%).

По-конкретно: 11,4% от гражданите са се разболели от посттравматично стресово разстройство, 8,4% от тревожност, 9,3% от депресия и 3% от паническо разстройство по време на пандемията. Два месеца по-късно, процентът на хората с ПТСР значително намалява, докато страдащите от тревожно разстройство значително се увеличава. Също открихме, че хора с по-голяма психична устойчивост са по-добре защитени от психичните болести.

За да се запази психичното здраве на гражданите по време на пандемия, правителствата трябва да се въздържат от прилагането на множество силно ограничителни и продължителни мерки, да организират обществени кампании целящи намаляване на стреса и страха от заразата, изграждане на психична устойчивост и обществено доверие в правителството и здравните институции, и да убедят населението в ефективността на мерките. Необходимо е да се отпуснат допълнителни финансови средства за възстановяване на психичното здраве на гражданите пострадали от пандемията и ограничителните мерки.

За да убедят гражданите да спазват мерките по-добре, националните правителства трябва да предоставят финансова компенсация на граждани, които са загубили работата или доходите си поради ограничителните мерки. Специално правителства, които не се радват на достатъчно доверие от гражданите си, трябва да положат повече усилия, за да ги убедят (най-вече мъжете), че прилаганите мерки са ефективни за спиране на заразата. Политиците трябва да прилагат най-малко ограничителните за човешките права и най-ефективните мерки по време на пандемични извънредни ситуации, вместо да прилагат комбинация от много ограничителни мерки, защото това има точно обратния ефект върху спазването на мерките и нарушава човешките права на гражданите.

Резултатите са публикувани тук: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/7/3806