1. Веднъж.

2. На второ.

3. Четири.

4. Трима души – баба, майка и внучка.

5. Всички.

6. 44 пъти.

7. 6 души.

8. Осем овце.

9. Дванадесет.

Източник: Bright Side