“Песен, която е предизвиквала тръпки е била смятана като щастлива и тъжна едновременно, докато песен, която е предизвиквала само сълзи е била смятана само за тъжна.”

Песен на сълзите е била смятана за по-спокойна от песен, предизвикваща тръпки

“Резултатите са показали, че сълзите доставят удоволствие от тъгата и са психофизиологически успокояващи.”

Оказало се сравнително лесно да се установи, защо музиката, която предизвиква тръпки носи удоволствие.

Според един от възможните отговори музиката е толкова сложна форма, че човек може да види своя живот отразен в нея.

“... слушателите можеха да се идентифицират с тъжния герой от тъжната песен и да се усетят така, сякаш певецът познава техните тъжни преживявания, което ги кара да се почувстват разбрани и утешени, което от своя страна им носи удоволствие.”

Източник: Psy Blog